Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Berušky

Telefon: 567 570 049

Berušky

Pedagogické vedení: Mgr. et Mgr. Homolková Iva - učitelka

                                    Bc. Vítková Jaroslava - učitelka   

                                    Ivana Lázničková - učitelka

                                    Václava Zachariášová - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 11

Jedná se o heterogenní třídu, do které jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřená především na děti s narušenou komunikační schopností, s tělesným a kombinovaným postižením, autismem, zrakovým postižením, hyperaktivitou či poruchami chování. Péči o děti zajišťují kvalifikovaní pedagogové za pomoci asistenta pedagoga. V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti dítěte.

Pedagogové pravidelně vytvářejí chvilky pro jazykovou prevenci. Individuální logopedická intervence je zajišťována odborníky ze SPC. U dětí s PAS využíváme VOKS a ABA systém.

Třída aktivně využívá specializovaných místností pod vedením odborníků, jako je např. fyzioterapie, hydroterapie, ergoterapie, trampoterapie, Chacha-box, herní terapie, masáž míčkováním v multisenzorické místnosti snoezelen, muzikoterapie, logopedie a arteterapie.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru