Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Berušky

Telefon: 567 570 049

Berušky

Pedagogické vedení: Mgr. et Mgr. Pekařová Iva - učitelka

                                    Vítková Jaroslava - učitelka   

                                    Vilímková Klára - učitelka

                                    Václava Zachariášová - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 11

Jedná se o heterogenní třídu, do které jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřená především na děti s narušenou komunikační schopností, s kombinovaným postižením, autismem, hyperaktivitou či poruchami chování. Péči o děti zajišťují kvalifikovaní pedagogové za pomoci asistenta pedagoga. V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Jednotlivé činnosti jsou realizovány skupinově nebo individuálně.

Pedagogové pravidelně vytvářejí chvilky pro logopedickou prevenci. Individuální logopedická intervence je zajišťována odborníky ze SPC.

Třída aktivně využívá specializovaných místností pod vedením odborníků, jako je např. fyzioterapie, hydroterapie, ergoterapie, trampoterapie, Chacha-box, herní terapie, masáž míčkováním v multisenzorické místnosti snoezelen, muzikoterapie, logopedie a arteterapie.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru