Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Obecné informace

Prostředí Mateřské školy se speciálními třídami Demlova 28 je:

  • bezbariérové
  • s třídami připravenými pro zařazení dětí s různými speciálními potřebami
  • disponující 1 běžnou třídou a 8 třídami pro zařazení dětí se speciálními potřebami
  • úzce spolupracující se speciálně pedagogickým centrem - SPC

Zajišťujeme celoroční a celodenní provoz denně od 6.00 do 16.00.

Denní řád:

6.00 - 8.15 příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální i skupinová práce,

individuální terapie pod vedením odborníků, pohybové aktivity

8.15 - 8.30   svačina
8.30 - 9.15 plánované řízené a spontánní činnosti
9.15 - 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 - 12.15 oběd, převlékání, hygiena, čištění zubů, odchod dětí domů po

dopoledním pobytu

12.15 - 14.15 individuální odpočinek, spánek na lehátku, klidové činnosti pro děti

nižší potřebou spánku, individuální terapie pod vedením odborníků

doplňující aktivity a programy

14.15 - 14.30 odpolední svačina
14.30 - 16.00     hry a činnosti dle zájmu dětí, odchod dětí domů

Denní řád MŠ dále konkretizují a rozpracovávají pedagogové do třídních vzdělávacích programů a tématických celků v jenotlivých třídách dle potřeb a zájmů dětí.

Vzdělávací proces doplňuje také logopedie ve školce pod vedením Bc. Jitky Kubelové a Mgr. Martiny Křivkové a má přímou vazbu na vzdělávací proces. Logopedická intervence s paní Bc. Jitku Kubelovou probíhá jednou za 14 dní (sudé týdny) v dopoledních hodinách.

Kontakt: Bc. Jitka Kubelová +420 734 260 234.

Naši mateřskou školu najdete na největším sídlišti v Jihlavě. MŠ Demlova svým umístěním zajišťuje poměrně klidné prostředí, dostupné parkoviště pro rodiče imobilních dětí, rovněž bezproblémový přístup do našich budov z hlediska dosahu městské hromadné dopravy a rozsáhlou zahradu, která vytváří příjemný pocit „zeleného zákoutí." V sousedství je základní škola speciální a základní škola, kam mohou naše děti přecházet a my máme možnost s nimi úzce spolupracovat a spolupodílet se na jejich úspěšné budoucí adaptaci, integraci a celkovém rozvoji.

Budova je umístěna ve velké zahradě s vybudovaným dopravním hřištěm a se speciálním hřištěm na kolektivní sporty, zahrada je členitá a umožňuje zabezpečit „soukromí“ jednotlivým třídám.

V pavilonu speciálně pedagogického centra jsou pracovny vyhrazeny psychologům a speciálním pedagogům. Děti mohou v rámci centra využívat ICT koutek s interaktivní tabulí, ergopracovnu s prolézačkou Chacha box, multifunkční pracovnu s trampolínou, s plně automatickým zasouvacím pódiem, s rehabilitační bazén s míčky, posilovacími stroji, je zde i místnost pro zrakovou stimulaci a multisenzorická místnost – snoezelen, infrasauna.

Díky zapojení do projektu „Evropské trendy ve vzdělávání“, který byl ukončen v únoru 2012, bylo zřízení a špičkové vybavení pracoven pro hydroterapii, pro zrakovou terapii pomocí ICT a trampoterapii, pro logopedii pomocí ICT, pro arteterapii a pracovny pro rozšíření využívání ICT.

 

Vyhodnocení dotazníků:

Berušky, Žabičky

Kuřátka, Sluníčka

Rybičky, Hvězdičky

Pastelky

Přidáno 28. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru