Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Hvězdičky a Rybičky

Telefon: 567 570 059

Rybičky

Pedagogické vedení: Mgr. Kristýna Trnková - učitelka

                                    Olga Javůrková, DiS - učitelka

                                    Berndt Jana - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 14

Hvězdičky

Pedagogické vedení: Mgr. Romana Pospíchalová - učitelka

                                    Monika Vašková - učitelka

                                    Ing. Hana Picková - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 14

Třídy navštěvují děti s narušenou komunikační schopností, ale také  děti se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, děti s PAS, s poruchami chování anebo s kombinacemi vad. Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče  na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, nápravu jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a jiných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s různými metodami, mimo jiné i s grafomotorikou. Pro děti s PAS a ADHD je prostředí třídy upraveno tak, aby bylo bezpečné, srozumitelné a podnětné. Snažíme se o maximální vizualizaci a strukturu prostoru, času a činností. Třídy dále využívají různé alternativní programy, např. herní terapii, trampoterapii, saunování, arteterapii, snoezelen a keramiku. Důraz klademe i na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí ZŠ. Využíváme některé prvky ze stimulačního programu Maxík.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru