Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Kuřátka

Telefon: 567 570 058

Pedagogické vedení: Bc. Jana Straková – hlavní vedoucí učitelka

                                    Lenka Vencová - učitelka

                                    Chramostová Jana - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 23

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, ve které je integrované dítě se středně těžkým postižením. K tomuto dítěti je přidělena asistentka pedagoga. Aktivně se zapojujeme do kulturních a vzdělávacích akcí (návštěva divadel, muzea, výstav a knihoven). Využíváme i další nabídky sportovních a vzdělávacích aktivit - sportovní kurzy lyžování a plavání. Děti pracují s keramickou hlínou, nabízíme jim rozmanité činnosti, které vedou k rozvoji polytechnické výchovy (práce s různými materiály, modelování a konstruktivní činnosti). Navštěvujeme trampolínu, saunu i jiné programy naší školky. Důraz klademe rovněž na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ. Děti vedeme ke vztahu ke své osobě, k druhému, k okolí, k přírodě, ke světu.  Třída byla několik let zapojena do česko-rakouského projektu EduSTEM. Proto děti i nadále pokračují v seznamování s německým jazykem formou her, básniček a písniček. Logopedickou prevenci u dětí zajišťujeme formou skupinových jazykových chvilek. Logopedickou péči a intervenci u předškolních dětí zajišťuje Bc. Jitka Kubelová. Snažíme se o radostnou a klidnou atmosféru ve třídě a naší prioritou je šťastné a spokojené dítě, které se do školky těší.

Třída využívá programů: saunování, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, seznamování se s cizím jazykem - angličtinou.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru