Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Kuřátka

Telefon: 567 570 058

Pedagogické vedení: Bc. Jana Straková – vedoucí učitelka, koordinátor ŠVP

                                    Hana Nosková - učitelka

                                    Chramostová Jana - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 25 (3 - 6 let)

Jedná se o běžnou heterogenní třídu, ve které je integrované dítě se středně těžkým postižením. K tomuto dítěti je přidělena asistentka pedagoga. Třída je zapojena do česko-rakouského projektu EduSTEM s názvem: „INTERREG“, podpořena EU. Zaměřením třídy se tak spontánně i cíleně stává seznamování s německým jazykem. Díky partnerství s Rakouskou  MŠ v obci Japons, mají možnost se obě školky vzájemně navštěvovat.  Pedagogický tým dvou českých učitelek je 1x týdně posílen o projektovou německy mluvící externí lektorku  M. Hermanovou, která je formou básniček, písniček, her a příběhů učí německému jazyku.

Třída využívá programů: saunování, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, seznamování se s cizím jazykem - angličtinou. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru