Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Sluníčka

Telefon: 567 570 050

Pedagogické vedení: Bc. Saláková Tereza - učitelka

                                    Bc. Kateřina Pavlovská - učitelka

                                    Lenka Štrofová - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 14

Jedná se o třídy mj. pro děti se speciálními potřebami. Třída Sluníčka je určena zejména dětem s narušenou komunikační schopností (vady řeči), ale i pro děti s jiným druhem znevýhodnění ve vzdělávání.

Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, poruch komunikace, jazykových a řečových poruch.. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a jiných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s různými metodami zaměřenými na celkový vývoj dítěte, mimo jiné i grafomotoriky.

Třídy dále využívají různé alternativní programy, např. herní terapii, arteterapii, trampoterapii, hydroterapii, saunování, snoezelen, keramiku, apod.

Důraz klademe i na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ.

Při vzdělávacích činnostech využíváme principů a pomůcek Montessori pedagogiky, vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Podporujeme je v respektujícím přístupu. Ve velké míře pracujeme s dětmi individuálně, dle jejich aktuálních potřeb.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru