Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Žabičky

Telefon: 567 213 478

Pedagogické vedení: Mgr. Žatečková Lenka - učitelka

                                    Bc. Plottová Iveta - učitelka

                                    Kutějová Blanka - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 7

Tato třída je určena pro děti se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami (s poruchou autistického spektra, narušenou komunikační schopností, smyslovým, tělesným postižením nebo jejich kombinacemi).

Vzhledem ke svému zaměření je zde nízký počet dětí. Odborné vedení zajišťují dvě třídní učitelky a jedna asistentka pedagoga. Pro děti je prostředí třídy upraveno tak, aby bylo bezpečné, podnětné a srozumitelné (vizualizace a struktura prostoru, času a činností). Třída úzce spolupracuje  s odborníky ze SPC. Cílem této týmové spolupráce je zajištění potřebné podpory jak dítěti, tak i jeho rodině.

Každodenní součástí společných činností jsou aktivity pro rozvoj sebeobsluhy, komunikace, sociálních dovedností, kognitivních schopností atd. Během dne se děti také účastní různých terapií (logopedie, fyzioterapie). Činnosti probíhají individuální i skupinovou formou.

Třída využívá alternativních programů jako je rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, bazální stimulace, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, herní terapie, keramika, …

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru