Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Pastelky

Telefon: 567 570 040

PASTELKY 1 (červené)    

Počet dětí ve třídě: 9             

Pedagogické vedení: Bc. Vendula Křivánková  – učitelka

                                  Vacková Jana - učitelka

                                  Adamová Michaela – asistentka pedagoga         

Tato heterogenní třída je zaměřená na děti se zrakovým postižením, sluchovým postižením a zdravotním znevýhodněním, jako jsou chronická onemocnění. Proto jsou s naším denním programem provázána pleoptická cvičení, preventivní logopedická péče, motorická cvičení. Tato třída se po odpoledním odpočinku (po svačince cca od 14 hodin) spojuje s kapacitně větší třídou, kde děti přebírá vždy pedagog s asistentem pedagoga. Děti tak mají větší možnost navázat přátelství i s dětmi jiné třídy a prohloubit kooperaci mezi třídami.

 

PASTELKY 2 (zelené)      

Počet dětí ve třídě: 13             Telefon do třídy: 567 570 040

Pedagogické vedení:  Mgr. Lucie Herálecká   

                                           Berndt Jana – učitelka

                                           Čudová Lenka – asistentka pedagoga

Třída je heterogenní, tak jako pastelky červené jsme zaměřené na péči o děti se zrakovým postižením a děti se zdravotním znevýhodněním. Nedílnou součástí denního režimu jsou i u nás zraková cvičení, preventivní logopedická péče a rozvoj motorických dovedností dětí. Ve třídách se aktivně uplatňujeme prvky Montessori pedagogiky. Předškolní dětí nemusí po obědě odpočívat na lůžku, místo odpočinku jsou jim nabízeny činnosti v rámci přípravy na povinnou školní docházku. Mladší děti odpočívají na lůžku.

Obě třídy Pastelek dále využívají rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, logopedie, herní terapie, keramika, pohybové hry. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru